Warunki użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami użytkowania witryny.

Informacje ogólne

Operatorem serwisu ga-no.pl jest Gano Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 38/57
00-714 Warszawa
Polska
NIP 7822691057
REGON 366757120

Określenia „my“, „nasze“, „Gano“ stosowane na tej stronie odnoszą się do Gano Sp. z o.o.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na to, że wszelkie kwestie wynikające z lub odnoszące się do korzystania ze strony i treści wspomnianej strony internetowej podlegają polskiemu ustawodawstwu. Oznacza ono także zgodę na poddanie się jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Gano w zakresie wspomnianych kwestii.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszelkie znaki towarowe, charakterystyczne znaki, wzory i znaki („prawa własności intelektualnej“), przedstawione na tej stronie stanowią własność intelektualną firmy Gano lub są opublikowane na tej stronie za zgodą ich właściciela, który udzielił firmie Gano prawa i upoważnienia do zastosowania wymienionych praw własności intelektualnej. Jakiekolwiek użycie lub reprodukcja któregokolwiek z nich w jakimkolwiek celu za pomocą jakichkolwiek środków jest surowo zabronione i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów prawa.

Witryny internetowe tworzące stronę internetową wraz z całą ich zawartością (co obejmuje ale nie ogranicza się do na przykład tekstów, grafiki i ścieżek dźwiękowych) są własnością firmy Gano lub zawierają materiał, do którego wykorzystania firma Gano została upoważniona.

Zabrania się modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania, wyświetlania, odtwarzania, publikowania, udzielania licencji, przesyłania lub sprzedawania jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług i ogólnie wszelkich materiałów, które zdobyto za pośrednictwem tej strony. Część materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej można pobrać lub wydrukować tylko do użytku osobistego lub w celach informacyjnych, jeśli jest to zgodne z prawami autorskimi i innymi przepisami. Zabrania się kopiowania jakiejkolwiek części niniejszej strony internetowej, jej sprzedaży, dystrybucji, modyfikacji lub cytowania w innej pracy bądź publikacji na innej stronie internetowej w celach zarobkowych.

Nic co zostało opublikowane na niniejszej Stronie internetowej nie może zostać zinterpretowane w sposób bezpośredni lub pośredni jako upoważnienie do skorzystania z własności intelektualnej, tekstów, zdjęć, grafiki, ścieżek dźwiękowych lub innych danych firmy Gano chronionych przez wyżej wymienione prawa własności intelektualnej.

Dokładne, kompletne i aktualne informacje

Starannie selekcjonujemy i staramy się na bieżąco aktualizować zawartość strony firmy Gano, ale nie możemy zagwarantować, że opublikowane na niej informacje są aktualne, kompletne, dokładne, ważne, przydatne i wiarygodne. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko związane z materiałami zawartymi na niniejszej stronie internetowej.

Odpowiedzialność

Gano nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie szkody, wydatki lub straty, potencjalnie poniesione przez użytkowników tej strony w wyniku korzystania z wymienionej strony www, niemożności skorzystania z niej i pobierania opublikowanych treści (jeśli dozwolone), włączając jakiekolwiek uszkodzenia komputera użytkownika lub innego mienia użytkownika strony spowodowane przez wirusy komputerowe. Korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność użytkowników.

Gano nie ponosi odpowiedzialności za utrzymywanie materiałów i usług opublikowanych na tej stronie ani za poprawność i aktualność zawartych na niej informacji i za aktualizowanie oprogramowania. Wszelkie materiały na tej stronie internetowej mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Użytkownik (jeśli dozwolone przez prawo) zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gano i jej partnerów potencjalnie wynikających z korzystania lub dostępu do tej strony.

Linki z innych stron internetowych

Strona ta może zapewnić dostęp do innych stron poza siecią i systemami Gano. Gano nie ponosi odpowiedzialności za zawartość strony, dokładność opublikowanych informacji i działanie stron internetowych należących do osób trzecich. Gano nie promuje ani nie popiera żadnych produktów lub informacji oferowanych na stronach internetowych osób trzecich potencjalnie odwiedzanych za pośrednictwem tej strony.

Przesyłanie materiałów na stronę internetową

Wszelkie działania, które, według uznania firmy Gano, mogą być uznane za niewłaściwe i / lub mogłyby być uznane za niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi tej strony nie są dozwolone, łącznie z, ale nie ograniczając się do dowolnego aktu stanowiącego przesyłania, dystrybucji lub publikacji za pośrednictwem tej strony z zniesławiające, oszczercze, obraźliwe, obraźliwych lub w jakikolwiek sposób z prawem treści lub materiałów, które mogą naruszać prywatność lub prawa osób fizycznych lub ogólnych przepisów prawnych lub plików, które mogą mieć wpływ na nasz profil firmy. Zamieszczanie na tej stronie internetowej plików zawierających wirusy, które mogą zagrozić firmie Gano lub innym osobom jest zabronione.

Poufność

Gano przywiązuje dużą wagę do ochrony poufności obsługi i upewnić się, że dane osobowe są bezpieczne. Dowiedz się więcej o polityce prywatności.