ROZLICZENIA - Gano – NAJLEPSZY PARTNER dla kierowców BOLT, UBER, FREE NOW

Najlepszy partner dla kierowców BOLT, UBER, FREE NOW
Przejdź do treści
JAK ROZLICZYĆ NAJEM?
JAK ROZLICZYĆ NAJEM?
Rozliczenie najmu polega na comiesięcznej zaliczce opłacanej do właściwego ze względu zamieszkania Urzędu Skarbowego, z tytułu umowy najmu. Jej wysokość to 8,5% od przychodu do 100.000zł i 12,5% od nadwyżki powyżej kwoty.

Na koniec roku podatnik ma obowiązek rozliczyć się z wysłanych składek na PIT 28, do końca lutego roku następnego.

Podczas roku podatkowego podatnik powinien pamiętać o odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązek zapłaty podatku – a co za tym idzie, odprowadzenia zaliczki – powstanie w momencie, gdy dochód przekroczy 6 zł. Odprowadzanie zaliczek na podatek z tytułu najmu nie różni się od zaliczek z innych przychodów – należność należy płacić do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

OBLICZANIE WYSOKOŚCI PODATKU
Suma uzyskanych przychodów z danego miesiąca pomniejszona o wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i pomniejszona o 75% NETTO z faktur wziętych na GANO i wysłanych do nas na e-mail, pomnożona przez 8,5%.
PRZYKŁAD
  • uzyskane przychody mc - 1000zł
  • faktury przesłane do nas 300zł brutto -> 75% netto to 182,93
  • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie netto
  • [1000-182,93-netto z umowy zlecenie]x8,5%=Y wpłata do US w pełnych zł.
KONTAKT
  Tel. +48 575 111 871
  Email: kontakt@ga-no.pl
  NIP: 521-381-26-12
  Regon: 3694-483-41
Napisz do nas wiadomość
Stronę wykonała firma Tech PC IT
Wróć do spisu treści