Jak rozliczyć najem?

 Jak rozliczyć najem?

Rozliczenie najmu polega na comiesięcznej zaliczce opłacanej do właściwego ze względu zamieszkania Urzędu Skarbowego, z tytułu umowy najmu. Jej wysokość to 8,5% od przychodu do 100.000zł i 12,5% od nadwyżki powyżej kwoty.

Na koniec roku podatnik ma obowiązek rozliczyć się z wysłanych składek na PIT 28, do końca lutego roku następnego.

Podczas roku podatkowego podatnik powinien pamiętać o odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązek zapłaty podatku – a co za tym idzie, odprowadzenia zaliczki – powstanie w momencie, gdy dochód przekroczy 6 zł. Odprowadzanie zaliczek na podatek z tytułu najmu nie różni się od zaliczek z innych przychodów – należność należy płacić do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 Obliczanie wysokości podatku

Suma uzyskanych przychodów z danego miesiąca pomniejszona o wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i pomniejszona o 75% NETTO z faktur wziętych na GANO i wysłanych do nas na e-mail, pomnożona przez 8,5%.

 Przykład

  • uzyskane przychody mc – 1000zł
  • faktury przesłane do nas 300zł brutto → 75% netto to 182,93zł
  • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 104,44zł
  • [1000 - 182,93 - 104,44] × 8,5% = 61,57 ~ 61zł podatku.